Ing. Tomáš Netík

+420 606 461 571

Na světě je asi 100 společností vyrábějících sterilizátory pro lékařské účely a stomatologii. Firma MELAG je však jediným výrobcem na mezinárodní

scéně, který se na sterilizátory specializuje, jako na svůj jediný výrobní program. Na této koncepci, jejímž základem je vysoká specializace a kompetentnost, je vystavěn mezinárodní úspěch firmy – úspěch, který musí být neustále testován a ověřován. Společnosti, které vyrábějí autoklávy jako jeden ze svých mnoha výrobků, si mohou dovolit, aby jeden z těchto výrobků, třeba autoklávy, nebyl úplně na výši. Pokud však firma vyrábí pouze jeden produkt, musí dbát, aby tento jediný produkt byl na takové výši, aby mohl konkurovat jak kvalitou, tak cenou. MELAG za své prvenství na trhu vděčí neustálé inovaci. Za všechny uveďme jen několik příkladů : jednocestný vodní systém, automatické napájení vodou, dokumentace pomocí počítače v ordinaci nebo prostřednictvím sítě, frakcionované prevakuum a postvakuum, řízení programů sterilizace mikroprocesorem umožňuje snadnou změnu parametrů sterilizačního cyklu korespondující s případnou změnou legislativy.

Rodinná firma MELAG vyrábí sterilizační přístroje v Berlíně již od roku 1950. Více než 400 000 prodaných přístrojů je důkazem úspěšné strategie, která spočívá v kvalitním a spolehlivém výrobku.

Všichni zaměstnanci firmy MELAG jsou hrdi na to, že svými přístroji a výrobky sloužícími k bezpečné sterilizaci a uskladnění sterilních předmětů mohou vykonávat rozhodující přínos k ochraně zdraví pacientů i zdravotního personálu.