Ing. Tomáš Netík

+420 606 461 571

V zemích Evropské unie již existují legislativní nařízení, která ukládají lékařům, stomatologům vybavit svoji stomatologickou soupravu zařízením na úpravu odpadních vod. Toto zařízení musí mít účinnost odloučení vyšší než 95% a musí být řízené. To znamená, že při jeho úplném naplnění amalgámem nesmí docházet k volnému průtoku odpadní vody. Toto je volná citace normy ISO, která platí v celé EU. V Německu se však přiklonily ke své národní normě DIN, která je přísnější a vyžaduje zařízení s účinností vyšší než 98%.

Jaká je situace u nás v České republice? Musíme se řídit nařízením vlády č. 82/1999 k zákonu č. 138/1973 sb. o vodách, které stanovuje ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění vod včetně znečištění rtutí.

Všechny typy separátorů výrobců METASYS i DÜRR splňují právě tu přísnější normu DIN a samozřejmě jsou schváleny i podle standardů ISO, ČSN i DIBT.

V nabídce mám kompletní sortiment obou výrobců od separátorů pro jednu soupravu až po centrální separaci i pro desítky stomatologických souprav, včetně projekce.