Ing. Tomáš Netík

+420 606 461 571

 
CACAN
 
Ergonomické, vysoce kvalitní, vysoce výkonné, zdravotně nezávadné osvětlení s charakteristikou denního světla. Je 100% zárukou pro vytvoření optimálního pracovního prostředí, pracovní pohody bez pocitu únavy zraku a dalších negativních příznaků.
 
          Zubní lékař, stejně jako laborant, je při své precizní práci závislý na své přesné zrakové schopnosti, schopnosti rozlišovat i ty nejmenší detaily a velmi jemné odstíny barev. Těchto schopností dosahuje Váš zrak pomocí operačního osvětlení, které je při intenzitě cca 20 000 lux schopno zajistit optimální vizuální ostrost.
          Studie ergonomie pracovního prostředí ukázaly, že vysoká intenzita OP lampy okamžitě zvýší na počátku pracovního dne uvedené schopnosti. Je-li však rozdíl světelné intenzity OP lampy a okolí pracovního pole příliš kontrastní, nastává problém s akomodací zraku.
          U zubních lékařů, kteří musí přenášet mnohokrát denně pozornost mezi plochami s různou intenzitou osvětlení, dochází k častému oslnění a rychlejší únavě zraku, která se projevuje snížením rozlišovací schopnosti, bolestí hlavy, pracovním nepohodlím a vede i k depresím.
         Četné pokusy a ergonomické studie ukazují, že zmíněné problémy lze výrazněji eliminovat, zachováme-li mezi hladinami osvětlenosti operačního pole, okolí a pozadí stálý sestupný poměr, a to menší než 4:1 až 5:1.
Denní světlo (přímé sluneční, či rozptýlené) závislé jak na denní době a ročním období, tak na počasí, má spíše psychologický význam a nelze jej při návrhu osvětlení podstatněji využít.
         Shrneme-li dosavadní úvahy, lze pro standardní dentální ordinaci doporučit následující hladiny osvětlenosti:
           - Operační pole a lokální přisvětlení 20.000 lx
           - Okolí operačního pole 4.000 - 5.000 lx
           - Pozadí 800 - 1.000 lx