Ing. Tomáš Netík

+420 606 461 571

 

 

 

 •   Panoramatické rtg

Gendex Orthoralix 9200 DDE
panoramaticky a cefalometrický systém se širokou škálou výhod

Digitální panoramatický rentgen s ergonomickým CCD digitálním modulem (DMU), pro panoramatické a/nebo cefalometrické získání snímků v reálném čase.

 • trojrozměrná jednotka s mikroprocesorem pro řízení pohybu rentgenky a senzoru
 • dvou-rychlostní motorizovaný sloup s pomalým vertikálním pohybem pro přesné polohování pacienta (2,4 mm/sec.)
 • vysoký výkon, vysokofrekvenční DC generátor rentgenky s ohniskem 0,5
 • Nastavitelný rozsah napětí na rentgence 60 až 84 kV
 • Nastavitelný rozsah anodového proudu 4 až 10 mA
 • Velikost pixelu CCD sensoru 48 micrometru
 • Rozlišení detektoru 10,4 pč/mm
 • Digitální obrazový výstup
 • Okamžitý přístup k snímkům z kteréhokoliv počítače v síti praxe
 • Nastavení přístroje a expozičních parametrů přímo na panelu rtg
 • Konstantní faktor zvětšení během celé expozice
 • Přesné ustavení pacienta pomocí tří záměrných paprsků
 • Laserové záměrné paprsky pro ustavení pacienta
 • Stabilní a pohodlné postavení pacienta pomocí zkusového bloku
 • Stabilní a pohodlné postavení pacienta pomocí opěrky brady (např. pro bezzubé pac.)
 • Plně motorizované opěrky hlavy s automatickým otevřením po expozici
 • Dvourychlostní plně motorizovaný pohyb rtg ve vertikálním směru
 • Možnost snímkování imobilních pacientů na vozíku nebo lůžku
 • Expoziční paměť posledního snímku
 • AEC mód – expoziční automatika pro korekci napětí a proudu během expozice na základě detekce reziduální dávky. Zajištění optimálního poměru mezi kontrastem a zčernáním snímku
 • CCD snímací senzor s možností jednoduchého odpojení a vyjmutí pomocí bezpečnostního elektromechanického systému
 • CE 0051 Lékařské zařízení odpovídající směrnici 93/42/CEE
 • Základní projekce, projekce pro dento-maxillo-faciální chirurgii, transcanové řezy (implantologický program)
 • Dostupnost i v konvenční filmové verzi s i bez cefalo ramena

Přehled projekcí

 • Standardní panoramatický
 • Dětský panoramatický
 • Laterální pohled na TMJ (otevřená, zavřená ústa)
 • Ortogonální chrup
 • Poloviční ortogonální chrup panoramatický (levý, pravý)
 • Frontální chrup
 • Frontální sinus
 • Levý laterální sinus
 • Pravý laterální sinus
 • Levý poloviční ortogonální
 • Pravý poloviční ortogonální
 • Frontální TMJ
 • Příčné transcan řezy

Stáhněte si Gendex Orthoralix 9200 DDE

Gendex Orthoralix 8500 DDE

Nejvyšší kvalita snímků…..každému na dosah OrthoraliX 8500 je nový „low-end“ panoramatický systém vyráběný ve dvou variantách: konvenční filmové a plně digitální DDE.

Jednoduchý, kompaktní a moderní design umožňuje perfektní začlenění přístroje do každé stomatologické praxe a nabízí moderní ergonomii.

Vícemotorový pohon rentgenky: vynikající kvalita snímku

 • Až čtyři počítačem řízené krokové motory umožňují při projekční trajektorii přesně kopírovat morfologii pacienta
 • Optimalizované pořízení digitální panoramatického snímku

Dostupný jak ve filmové tak digitální verzi

 • Radiografické snímky lze získat jak konvenční metodou na film tak pomocí nejmodernějšího CCD senzoru
 • Filmová verze systému je v budoucnu jednoduše rozšířitelná na verzi digitální DDE

Ovládací panely na přístroji

 • K nastavení přístroje není potřeba počítače
 • Nastavení expozičních faktorů lze provádět během ustavování pacienta do projekční pozice a nemusí se tak odcházet od přístroje a pacienta

Rozlišení nejmenších detailů

 • Nová rentgenka s velikostí ohniska pouze
  0,4 mm
 • Konstantní faktor zvětšení během celé expozice
 • Jednoduché a přesné ustavení pacienta do projekční pozice

  • Laserové paprsky umožňují přesné ustavení pacienta
  • Několikanásobný horizontální paprsek pro okamžité nastavení Frankfurtské roviny
  • Stabilní a pohodlné postavení pacienta zajišťují zkusový blok a integrovaná opěrka brady

Jednoduché a estetické začlenění přístroje do každé stomatologické ordinace

 • Motorizovaný teleskopický sloup činní přístroj velmi kompaktní a přitažlivý

Jednoduché a estetické začlenění přístroje do každé stomatologické ordinace

 • Přímé propojení přístroje do počítačové sítě (DDE verze)
 • Není potřeba počítače dovybavovat kartami
 • Okamžitý přístup k snímkům z kteréhokolic počítače v síti praxe

Rozhodněte se pro Gedex OrthoraliX 8500 jestliže:

 • Hledáte jednoduchý a uživatelsky příjemný panoramatický systém s vynikající kvalitou snímku
 • Budete chtít v budoucnosti přejít z konvenčního filmového rentgenové systému na digitální
 • Hledáte panoramatický přístroj po pořizování standardních a dětských panoramatických snímků
 • Přejete si cenově dostupný, stylový a kompaktní panoramatický rentgenový systém s moderním designem

Projekce

 • Standardní panoramatická
 • Dětská panoramatická